Ana Sayfa
    Hakkymyzda
    Sektör
    Özel Konuk
    Görü?ler
    Makaleler
    Güncel Blog
    Duyurular
    Ylaç Sektörü
    Basynda Sa?lyk
    Ekonomi Gündemi
    Download
    Yleti?im
İçerik Gönder
Makale Gönder
Prospektüs
İlaç Firma Listesi
 
Basynda Sa?lyk


 // Özel Sektörde Çaly?an Doktoru E?inin Yanyna...
Yeni bir Bakanlar Kurulu kararyny ?u günlerde çykarmak üzereyiz, önümüzdeki hafta muhtemelen çykacak. O da ?u, özel sektörde e?i çaly?an bir doktor, e?er e?i bir sene ba?ka bir kente özel sektörde çaly?my?sa, sigortasy ödenmi?se...
 // Paralel Yapyya Ba?ly Hastaneler De?erlendiriliyor
15 Temmuz darbe giri?iminin ardyndan el konulan Bahar Hastanesi, çocuk a?yrlykly olarak Bursa Devlet Hastanesi Osmangazi Ek Binasy olarak hizmet verecek. Uzun yyllar Çekirge semtinde Dörtçelik Çocuk Hastanesi Çekirge Ek Binasy olarak hizmet veren hastane
 // Böyle Bir ?erefsizli?i Beklemiyorduk
Sa?lyk Bakany Recep Akda? bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldi?i Erzincan’da, gece Cumhuriyet Meydany'ndaki demokrasi nöbetine katyldy. Darbe giri?iminin 21’inci gününde meydanda toplanan halka hitap eden Bakan Akda?, hiç kimsenin böyle.
 // Darbe Gecesi Acil Servis
Darbe giri?imi gecesinde Çengelköy'de bir hastanenin acil servisinde ya?ananlaryn görüntüleri ortaya çykty.
 // Rektör Makamynda Gözaltyna Alyndy
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ba?cy makamynda gözaltyna alyndy. Pamukkale Üniversitesi’nde yapylan operasyon kapsamynda 40’y akademisyen 6’sy idari personel olmak üzere 46 ki?i gözaltyna alyndy.
 // GATA Personelinin Durumu
Bakan; Halen e?itimine devam eden ö?renciler ba?ka okullara da?ytylmalary bir tedbir olarak dü?ünülmü?tür. Buradaki ö?renciler için de bu uygulanacak. Bundan sonraki senelerde de Sa?lyk Akademi Birimleri ö?renci alacak.
 // GATA'da Operasyon!
Ankara Emniyet Müdürlü?ü Terörle Mücadele ?ubesi ekipleri, FETÖ'nün darbe giri?imine ili?kin soru?turma kapsamynda Ankara Cumhuriyet Ba?savcyly?ynyn, aralarynda tabip subaylaryn da bulundu?u 98 ki?i hakkynda verdi?i gözalty karary üzerine..
 // Kanserin Ynsanlyk Tarihi Kadar Eski Oldu?u Ortaya Çykty
'South African Journal of Science' dergisinde yayymlanan çaly?mada, Güney Afrika'da bir ma?arada bulunan ve yakla?yk 1,7 milyon yyl öncesine ait oldu?u sanylan insan fosilinde kanserli dokuya rastlandy?y belirtildi.
 // Alzheimer'yn Ylacy; LMTX ?
Alzheimer hastaly?ynda, beyin hücreleri içerisinde biriken Tau yumaklaryny azaltmak için üretilen LMTX adly molekül ile yapylan ilk klinik çaly?ma ba?arysyzlykla sonuçlanmy?ty. TauRx Ylaç Firmasy tarafyndan üretilen molekülle yapylan ilk çaly?mada, hast
 // GATA ve Asker Hastaneleri Sa?lyk Bakanly?yna Devredildi
Resmi Gazete'deki KHK kapsamynda, Gülhane Askeri Typ Akademisi (GATA) ve asker hastaneleri Sa?lyk Bakanly?yna devredildi.
 // Embriyolar Koç Üniversitesi Hastanesi'nde
Koç Üniversitesi Hastanesi, Ystanbul Yl sa?lyk Müdürlü?ü tarafyndan 23 Temmuz'da kapatylan Özel Ystanbul Tüp Bebek ve Kadyn Sa?ly?y Merkezi'ndeki embriyolaryn ayny gün hastane bünyesindeki Tüp Bebek Merkezi'ne transfer edilip güven...
 // FETÖ'cülere Sa?lyk Raporu Veren Doktor Yandy
Sözlü uyaryda ‘’ Malum yapyya mensup olanlarla ilgili sa?lyk raporu konusunda çok dikkatli olunuz’’ denildi. Sa?lyk kurulu?laryna ba?vurarak''Y? göremez'' raporu almak isteyenlerin mutlaka yatyrylarak tetkiklerinin yap
 // Ünlü Cerahtan Açyklama
Prof. Dr. Ömer Özkan, FETÖ operasyonunda gözaltyna alynan ö?retim görevlilerinin, yüz ve kol nakli ameliyatyna katylan ekibin tamamy gibi algylanmamasy gerekti?ini söyledi.
 // Manisa Halk Sa?ly?y Müdürü Tay Gözaltynda
Fetullahçy Terör Örgütünün (FETÖ) darbe giri?imine yönelik soru?turma kapsamynda dün açy?a alynan Manisa Halk Sa?ly?y Müdürü Ziya Tay'yn da aralarynda bulundu?u 4 ki?i gözaltyna alyndy.
 // 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü
Prof. Dr. Aygen, 'Türkiye'de yakla?yk 3,5 milyon Hepatit B virüs ta?yyycysy bulunmaktadyr....Sa?lyk Bakanly?y, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nde facebook.com/SaglikBakanligi adresinden hepatit ile ilgili tüm sorulary canly yayynda yanytlayacak.
 // 5 bin 581 Personel Görevden Uzakla?tyryldy
Bu ihanet ve terörle mücadele çerçevesinde alynmasy zaruri olan kamu güvenli?ine ili?kin tedbirler oldu?unu belirten Akda?, 'FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya bunlarla irtibaty olan Bakanlyk personelinin tespiti için yo?un bir çaly?ma..
 // Ystirahat Raporlaryna Genelge Düzenlemesi
Sa?lyk Bakanly?ynca, Fetullahçy Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe giri?imi ve PKKterörü gibi suçlara kary?anlar ile haklarynda herhangi bir sebeple adli ve idari i?lem yapylan ki?ilerin istirahat raporu talebiyle kurumlara ba?vurabilece?inin..
 // Sa?lyk Bakanly?ynda 5 binin Üzerinde Personel Açy?a Alyndy
Sa?lyk Bakany Recep Akda?, Fetullahçy Terör Örgütü (FETÖ) ile ba?lantyly kamu personeline yönelik çaly?ma kapsamynda, Ƌ gündür bizzat benim de içinde oldu?um, komisyonlarla çok yo?un çaly?yyoruz. 5 binin biraz üstünde Sa?lyk Bakanly?y...
 // Darbe Gecesi Destan Yazan Kahraman Doktor
Gö?üs Cerrahisi Uzmany Operatör Doktor Çelik, ailesiyle evde otururken Sapanca' da ya?ayan kyz karde?inin orada ola?anüstü bir hareketlilik ya?andy?yny ve Ystanbul'da bir ?ey olup olmady?yny sordu?unu söyledi.
 // Kimyasal Hadym
Cinsel saldyry suçlularyna, 'kimyasal hadym' olarak da adlandyrylan ilaçla tedaviyi de içeren, “Cinsel Dokunulmazly?a Kar?y Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Di?er Yükümlülükler Hakkynda Yönetmelik” Resmi Gazete’nin..
leri >> >>>>>
 
     

"Winally dan izinsiz kopyalama-içerik alımı yapılamaz yasal hakları saklıdır.
Site İlaç ve Sağlık Sektörü çalışanlarına yöneliktir olası doğabilecek problemlerden Winally sorumlu değildir"