Ana Sayfa
    Hakkymyzda
    Sektör
    Özel Konuk
    Görü?ler
    Makaleler
    Güncel Blog
    Duyurular
    Ylaç Sektörü
    Basynda Sa?lyk
    Ekonomi Gündemi
    Download
    Yleti?im
İçerik Gönder
Makale Gönder
Prospektüs
İlaç Firma Listesi
 
Ylaç Sektörü


 // Üretim Hatasy
74 çocu?un zehirlenmesine neden olan D vitamini tabletlerinin üretici firmasy Innopharma, söz konusu tabletleri 21 Temmuz’da geri çekmesine kar?yn çocuklar zehirlenmekten kurtulamady.
 // Elektrikle Tedavi
?irketin ortaklaryndan GSK Ba?kan Yardymcysy Kris Famm, BBC'ye yapty?y açyklamada 'Tip 2 diyabette sinirlerdeki sinyallerin artty?yny gözlemledik. Diyabetli farelerde bu sinyalleri elektrik akymy sayesinde bloke etti?imizde vücudun insülin..
 // Önemli Yatyrym
Global saty?lary 2015 yylynda 37 milyar avroyu bulan Sanofi Grubu; diyabet hastalary için geli?tirdi?i biyoteknolojik ürünü insülinin formülasyon a?amasyndan itibaren üretimini Türkiye'ye ta?ymayy planlyyor.
 // YEYS’ten Çokuluslu Ylaç Firmalaryna Mektup
Sendikamyz, ülkemizde faaliyet gösteren çokuluslu 54 ilaç firmasynyn dünya merkezi ile ülkemizdeki tepe yöneticilerine son dönemde ya?anan vahim geli?meler sonrasynda hyzla ortaya çykan normalle?me sürecini aktaran a?a?ydaki yazyyy iletmi?tir.
 // Ylaç Devleri Arasynda 25 milyar dolarlyk Varlyk Swap’y
Fransyz ilaç devi Sanofi Alman Boehringer Ingelheim’la 22.8 milyar euro’luk (25.1 milyar dolar) varlyk swap’y için anla?maya vardy. Söz konusu anla?manyn Sanofi’nin reçetesiz ilaç saty?laryny destekleyece?i kaydediliyor.
 // Yeni Ba?kan
Türkiye Ylaç ve Tybbi Cihaz Kurumu’nda nöbet de?i?imi ya?andy. Ylaç ve Eczacylyk’ tan sorumlu Kurum Ba?kan Yardymcysy Dr. Hakky GÜRSÖZ, Doç. Dr. Osman Arykan NACAR’ dan görevi devraldy.
 // Ylaç Sektöründe CEO’lar Gelecekten Umutlu
PwC Küresel CEO Ara?tyrmasy’na göre ilaç ve ya?am bilimleri sektörü CEO ’larynyn yüzde 69’u, üç yyl öncesine göre büyüme için daha fazla büyüme fyrsaty oldu?unu dile getiriyor
 // Bakan Sektör Temsilcileri Biraraya Geldi
Sa?lyk Bakany Prof. Dr. Recep Akda? ba?kanly?ynda, TOBB Ba?kany Ryfat Hisarcyklyo?lu ile Amerikan Ticaret Odasy ve ilaç sektörü temsilcileri bir araya geldi.
 // Koçak’tan Biyoteknolojiye 450 milyon liralyk Yatyrym
Biyoteknoloji ilaç üretimine son iki yylda 450 milyon liralyk yatyrym yapan Koçak Farma, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geli?tirdi?i 8 farkly formda biyolojik ve biyoteknolojik ürün ile toplam üretimi içindeki payyny yüzde 13’e çykardy.
 // Apple Ylaç Devi ile Anla?ty
Apple ilk defa bir ilaç ?irketi ile anla?arak bu platformu geni?letmeyi hedefliyor. Yngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline eklem a?rylary üzerine yapaca?y ara?tyrmayy Research Kit üzerinden yapacak.
 // Ythal Ylaca 9 milyar TL
TEYS B?k.Ecz.N.Saydan, Türkiye’de üretilen ilaçlar 2015’te yüzde 15 oranynda arty? gösterdi ve 6,85 milyar lira seviyesinde kaldy. Üretici fiyatlaryna göre toplamda 15,87 milyar lira olan Türkiye ilaç pazarynyn yüzde 56’sy yani yarydan..
 // Reçetesiz Ylaç Listesi Geni?liyor
TYTCK Dr. Hakky Gürsöz, 'Reçetesiz ilaç listesinin geni?letilmesi amacyyla bilimsel bir komisyon kurduk. ?u anda ülkemizde yalnyzca 50 civarynda reçetesiz satylabilecek ilaç var. Bu liste AB ülkelerinde oldu?u gibi geni?lemeli'
 // Çerkezköy OSB'de Sektör Toplantysy
Tekirda? Bilim Sanayi ve Teknoloji Yl Müdürlü?ü’nün organizasyonunda akademisyen ile ilaç firmalarynyn temsilcilerinin katylymyyla ‘Ülkemizde ve Dünyada Ylçe Sektörü’ konulu program düzenlendi.
 // Hasta Garantili Ylaç Alym Modeli
Türkiye, dünya ilaç pazarynda yeni ödeme modeli geli?tirdi. En dü?ük fiyatlarla dünyanyn referans ülkesi olan Türkiye, yeni indirimler kar?yly?ynda yapylan iskonto oranyny açyklamama anla?masy yapty. Böylece yeni...
 // YLKO ’Wellcare’ Markasyyla OTC Pazaryna Girdi
‘Sa?lykly bireyler, mutlu aileler’ mottosu ve global bir marka olma hedefiyle çaly?malaryny yürüten YLKO Ylaç; sa?ly?y bir bütün olarak ele alan yakla?ymy çerçevesinde, olu?an yepyeni ihtiyaçlara...
 // Çaly?anlarymyz En Büyük De?erimiz
Novartis’in bu yyl aldy?y ödüller arasynda Aon 2015 Türkiye’nin En Yyi Y? Yerleri Ara?tyrmasy’ndan “En Yyi Y?yeri” ödülü, Great Place to Work “2016 Türkiye’nin En Yyi Y?verenleri” ödülü ve yine Great Place t
 // FDA, Hepatit C için Ylk Ylaç Kombinasyonunu Onaylady
Amerikan Gyda ve Ylaç Dairesi, Gilead Sciences firmasynyn Hepatit C tedavisi için geli?tirdi?i 'Epclusa' adly ilaç kombinasyonuna onay verdi
 // Kilisli Eczacylara Destek
Toplum sa?ly?yna katkyyy amaç edinmi?, sosyal sorumluluk konusuna verdi?i önemle ön plana çykan Berko Ylaç, Kilis eczanelerine destekte bulundu.
 // 23 Ylaç Geri Ödemede
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sa?lyk Uygulama Tebli?inde yapty?y de?i?iklikle Hepatit C ile romatizma tedavisinde kullanylan ve fiyatlary 31 bin lirayla 40 bin lira arasynda de?i?en ilaçlary geri ödeme kapsamyna aldy.
 // Avrupa Üretim Ykincisi
Ytalyan Dy? Ticaret ve Tanytym Ajansy (ITA) Ystanbul Müdürü Aniello Musella, Ytalya ilaç sektörünün üretim bakymyndan Avrupa ikincisi oldu?unu belirtti.
leri >> >>>>>
 
     

"Winally dan izinsiz kopyalama-içerik alımı yapılamaz yasal hakları saklıdır.
Site İlaç ve Sağlık Sektörü çalışanlarına yöneliktir olası doğabilecek problemlerden Winally sorumlu değildir"